КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК

ТВОЈОТ ГРАД ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

Вести

Re-Bot: Машина која рециклира пластика е победник на овогодинешниот климатски камп и добитник на наградата од 10.000 долари

http://puls24.mk/mislenja/izdvojuvame/re-bot-masina-koja-reciklira-plastika-e-pobednik-na-ovogodinesniot-klimatski-kamp-i-dobitnik-na-nagradata-od-10-000-dolari

13 годишниот Матеј има решение за загадениот воздух!

http://www.kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=100182

Натпревар за 10.000 долари за борба против климатските промени

http://www.idividi.com.mk/futurama/planeta/1079163/index.html

Девет тимови во Скопје ќе се натпреваруваат за награда од 10.000 долари за борба против климатските промени и поттикнување на урбаната отпорност

http://faktor.mk/2016/06/24/devet-timovi-vo-skopje-ke-se-natprevaruvaat-za-nagrada-od-10-000-dolari-za-borba-protiv-klimatskite-promeni-i-pottiknuvane-na-urbanata-otpornost/

Tapping public talent to overcome the challenges of climate change

http://www.mk.undp.org/content/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/en/home/presscenter/articles/2016/06/20/tapping-public-talent-to-overcome-the-challenges-of-climate-change-finalists-selected-in-nationwide-competition-for-innovative-ideas-to-boost-urban-resilience-.html

КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК: Уште една недела да покажеш дека од тебе зависи и да освоиш 10.000 долари

http://b2.mk/news/klimatski-predizvik-ushte-edna-nedela-da-pokazhesh-deka-od-tebe-zavisi-i-da-osvoish-10000-dolari?newsid=Xhde

Работилница за повикот за идеи кои би помогнале за климатските промени

http://life.ugd.edu.mk/index.php/studenti-life/item/981-rabotilnica-za-povik-za-idei

Идеи за борба против климатските промени и зголемување на урбаната отпорност

http://kanalplus.mk/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC/

КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК „ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ“ 11.05.2016

https://www.youtube.com/watch?v=zKAvSliyJ2Q

Конкурс - Kлиматски предизвик

http://www.finki.ukim.mk/mk/content/конкурс-kлиматски-предизвик

КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ – ПАК ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ!

http://skopjeid.mk/климатски-предизвик-за-сите-граѓани-п/

Климатски предизвик за сите граѓани - ПАК ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ! 

http://makfax.com.mk/kultura/2331655342-nastani/klimatski-predizvik-za-site-gragani-pak-od-tebe-zavisi

Објавен вториот екоконкурс „Од тебе зависи“

http://republika.mk/?p=578167

Климатски предизвик за сите граѓани

http://bi.mk/klimatski-predizvik-otvoren-za-site-gragani/

A CLIMATE CHALLENGE FOR ALL CITIZENS—AGAIN IT DEPENDS ON YOU!

http://milieukontakt.mk/2016/04/05/a-climate-challenge-for-all-citizens-again-it-depends-on-you/