КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК

ТВОЈОТ ГРАД ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

За инспирација

10 Финалисти ОдТебеЗависи 2015

Згради за превенција на поплави

http://www.trendhunter.com/trends/flood-prevention

UAV Спасувачки проект

http://www.trendhunter.com/trends/search-and-rescue-drone

Стационарни велосипеди за едукација

http://www.trendhunter.com/trends/green-microcycle

Лебдечки урбани шуми

http://www.trendhunter.com/trends/edible-forest

Тури за пешачење за денот на Земјата

http://www.trendhunter.com/trends/green-sites

East Side Compost Pedallers

http://www.social-startups.de/east-side-compost-pedallers/

Крајот на климатските промени започнува во градовите. Зошто градовите?

http://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city

Управување со сообраќајот за време на поголеми градежни работи на пат (Холандија)

http://www.eltis.org/discover/case-studies/managing-traffic-during-major-road-construction-netherlands#sthash.syetWygL.dpuf

Половина од словаците добиваат бесплатен транспорт со железница

http://www.eltis.org/discover/news/half-slovakians-get-free-rail-travel

Кадиз се советува со јавноста за нови велосипедски патеки (Шпанија)

http://www.eltis.org/discover/news/cadiz-consults-public-new-cycle-lanes-spain

« 123