КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК

ТВОЈОТ ГРАД ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

За инспирација

10 Финалисти ОдТебеЗависи 2015

Згради за превенција на поплави

http://www.trendhunter.com/trends/flood-prevention

UAV Спасувачки проект

http://www.trendhunter.com/trends/search-and-rescue-drone

Стационарни велосипеди за едукација

http://www.trendhunter.com/trends/green-microcycle

Лебдечки урбани шуми

http://www.trendhunter.com/trends/edible-forest

Тури за пешачење за денот на Земјата

http://www.trendhunter.com/trends/green-sites

East Side Compost Pedallers

http://www.social-startups.de/east-side-compost-pedallers/

Крајот на климатските промени започнува во градовите. Зошто градовите?

http://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city

123 »